Osazení rychlené štiky

Ve čtvrtek 6. 5. 2021 jsme na celý náš revír vysadili 6600 ks rychlené štiky o průměrné délce 3-4 cm. Štika obecná je v prvním roce svého života nejrychleji rostoucí ryba a na podzim by měla v průměru dosahovat okolo 25-30 cm! Bohužel štika je taktéž známá tím, že již od svých 3 cm projevuje své silné sklony ke kanibalismu a teritoriálnímu chování. Výsadba těchto štik je tudíž náročnější, protože se musí štiky rozsadit po celém obvodu nádrže do pobřežních partií tak, aby měla každá z nich svůj vlastní úkryt, protože jinak bude požírat prioritně své „sourozence“.