Jak získat rybářský lístek?

Prvním krokem pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena MRS PS Podivín je úspěšné složení rybářských zkoušek, které se skládají ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
Zkouška se absolvuje u místního pobočného spolku rybářů, a to v Podivíně v chatě na Šutrákách v termínech uvedených na našich stránkách, na které se zájemce telefonicky nahlásí.

Po úspěšném absolvování zkoušky získá žadatel „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ a jeho další kroky vedou na Městský úřad v Břeclavi, kde Vám po vyplnění žádosti /nutno doložit č. OP/ a zaplacení správního poplatku, vystaví první rybářský lístek.

Ceník rybářského lístku pro rok 2024:

Doba platnostiDítě do 15-ti letOsoba starší 15-ti letStudent, osoba pracující v oboru rybářství
1 rok50,-100,-x
3 roky100,-200,-x
10 letx500,-250,-
Na dobu neurčitoux1000,-500,-

Jak a kde získat rybářskou povolenku?

Rybářskou povolenku je možné získat pouze na základě platného rybářského lístku a předložení rybářské legitimace, kterou získáte společně při nákupu první rybářské povolenky.

Rybářskou povolenku a rybářskou legitimaci vystavuje:

  • výdejna povolenek – kamenná prodejna RYBÁŘSKÉ POTŘEBY, U Stadionu 550/11, 690 02 Břeclav (u bývalé tržnice) tel. +420 733 418 448, www.moraviafishing.cz
  • na začátku roku též na Rybářské chatě PS Podivín, Pod Branou928/15, 691 45 Podivín

Na rozdíl od rybářské povolenky, kterou musíte odevzdávat do 15. ledna, Vám rybářská legitimace zůstává po celou dobu platnosti členství v MRS. Členství se obnovuje každý kalendářní rok, a to zaplacením členské známky!

Dospělí členové mužského pohlaví, kteří nejsou v důchodovém věku, mají i brigádnickou povinnost, kterou plní ve prospěch místní organizace, nebo zaplatí finanční náhradu za neodpracované hodiny.

https://www.rybaripodivin.cz/rybarsky-listek-a-povolenka-cenik/

1. Členský příspěvek:

Kategorie:cena v Kč:
Dospělí1.400,-
Udržovací500,-
Mládež200,-
  • Kategorie „Dospělí“ zahrnuje členy od 16 let věku.
  • Kategorie „Udržovací“ je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit  plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.
  • Kategorie „Mládež“ zahrnuje členy do 15 let věku.
  • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku – dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS


2. Zápisné:

Kategoriecena v Kč
dospělí a mládež 16 -18 let   1.000,-

Zápisné hradí vždy:

Kolik stojí rybářská povolenka?

3. Ceny povolenek na rok 2023 pro členy (členy MRS a ČRS):

Druh povolenky        MP       MP republikováPP republiková
Roční1.250,-4.500,-  1.300,-     4.750,-
Poloviční700,-x800,-x
Týdenní500,-x600,-x
Denní300,-x400,-x
Mládež400,-x400,-x

Kačenárna – celoroční 150,- Kč

K ceně povolenek je účtována částka:

15,-Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových

10,-Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech pstruhových

Můžu chytat ryby i bez rybářské povolenky, popřípadě rybářského lístku?

Rybařit bez rybářského lístku a povolenky lze na soukromých revírech, kde si můžete koupit povolenku za jednorázový poplatek přímo na místě. Některé soukromé revíry vyžadují platnost rybářského lístku, chtějí mít jistotu, že kupující má základní přehled o rybaření a potřebné schopnosti ke správnému zacházení s ulovenou rybou.

Pokud se chystáte vyrazit na ryby k vodě, která spadá pod rybářský revír ČR, je nutné si koupit rybářský lístek a rybářskou povolenku platnou pro daný revír. Za chytání bez zmíněných platných dokladů Vám příslušný orgán může uložit pokutu až 8000 Kč. Za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku. (§30 odst. 6 zákon o rybářství)