461022 Dyje 4
Délka toku 4,5 km plocha 17,6 ha, GPS Z:48……
Přítok Moravy. Od mostu v Ladné u Kachňárny až po silniční most na komunikaci Podivín-Lednice.   Do revíru nepatří přítok Trkmanka.
Míra kapra 45 cm, amura 60 cm, štiky 60 cm.
Zákaz lovu 50 metrů pod a nad rybím přechodem u Jamborova Prahu (Podivínský jez)

461023 Dyje 4A – plocha
28,7 ha
Rybářský revír tvoří nádrže, štěrkopískoviště a ramena
1) štěrkopískoviště v k.ú. Podivín 11,6 ha, GPS
2) staré koryto Dyje 17,1 ha, od Ladné až po soutok se Zámeckou Dyjí, GPS
Na nádrži 1 štěrkopískoviště (11,6 ha) zákaz brodění, lovu z ostrůvků a vodou zatopených orobinců (palachů).
Na nádrži 1 štěrkopískoviště (11,6 ha) je povoleno zavážení nástražných rybek určených k lovu dravých ryb v době od 16. 6. do 30. 9.
Míra kapra 45 – 70 cm max., amura 60 cm, štiky 60 cm.

461318 Dyje 4M
0,7 ha
Na revíru provádí lov PS (neplatí svazová povolenka)
Rybářský revír tvoří nádrž 1 Kačenárna v k.ú. Ladná 0,7 ha, GPS
Míra kapra 45 cm, amura 60 cm, štiky 60 cm.

461149 Trkmanka 1
Délka toku 4,3 km, 1,6 ha, GPS
Přítok Dyje od ústí regulovaného toku Trkmanky do Dyje až po silniční most Podivín – Rakvice