Prázdninový maraton 2020 Propozice RZ

RYBÁŘSKÝ MARATON

Začátek 1.kola         10.7.2020         ve 04:00 hod.

Závěr   1.kola          12.7.2020         ve 24:00hod.

Rozhodčí: Jiří Wolfschütz – 737 307 848

Začátek 2.kola         24.7.2020         ve 04:00 hod.

Závěr   2.kola          26.7.2020         ve 24:00hod.

Rozhodčí: Petr Švec  – 777 784 063

Začátek 3.kola         7.8.2020          ve 04:00 hod.

Závěr   3.kola          9.8.2020          ve 24:00hod.

Rozhodčí: Martin Trefný – 724 083 184

Začátek 4.kola         21.8.2020         ve 04:00 hod.

Závěr   4.kola          23.8.2020         ve 14:00hod.

Rozhodčí: Petr Ondrák – 728 502 113

Prodej vstupenek: v „Bůdě“ na Šutráku

Revír:    Štěrkoviště Podivín Dyje 4A

Rybolovné techniky:    všechny dle bližších podmínek

Bivak:     v průběhu závodu povolen

Lovná místa:     nelosují se, vybírá každý sám

Startovné:   500,- Kč – 4 kola, 300,- Kč -1 kolo

                Mládež do 15 let polovic

HODNOCENÍ

Nejdelší dravá ryba, Nejdelší kaprovitá ryba

Loví se v režimu – chyť a pusť!

Propozice závodů:

  • Pro ostatní držitele povolenek, kteří se závodů nebudou účastnit, platí i po dobu závodu Bližší podmínky výkonu rybářského práva bezezbytku, tj. i včetně zákazu lovu mimo stanovenou denní dobu lovu.
  • Lov mimo denní dobu lovu budou moci provozovat pouze registrovaní účastníci závodu. Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky ze svého závodního sektoru a tyto odvézt
  • Vše co není povoleno, je zakázáno
  • Osoba provádějící lov ryb je povinna za snížené viditelnosti osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem!!! A vždy mít řádně zapsaný datum a revír! (dle BP)
  • Parkování vozidel je povoleno pouze na parkovišti před značku zákazu vjezdu! Bude tolerováno si autem zavést a zase odvést věci na lovné místo
  • Je udělena výjimka z městské vyhlášky města Podivína na bivakování pro lovící s platnou vstupenkou.
  • V případě způsobení škody na pobřežních pozemcích, jsou chytající povinni nahradit škodu, kterou způsobí.
  • Loví se v režimu Chyť a pusť a nelze kombinovat klasickou povolenku se závodní.

Za Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Podivín

                                                                                              Petr Švec

                                                                                         předseda spolku