Rybáři si mákli – lednová brigáda na Šutrákách

V rámci organizované akce rybářů PS Podivín se konala po dvě soboty 23. 1. a 30. 1. 2021 pravidelná zimní brigáda na Šutráku. Práce letos neznamenala jen čištění břehů od rákosu, ale navíc kácení uschlých borovic, které zapříčinilo suché období v minulých letech. Uschlé a podmáčené stromy začaly padat při větším poryvu větru a stávali se rizikem pro kolemjdoucí občany. Přes 50 uschlých borovic bylo pokáceno rybáři. Na vymýcené ploše za boudou vznikla pěkná mýtinka. O další uschlé stromy ležících na pozemcích města se postarali 2 lesníci, které zajistilo město Podivín.

Rákos na Šutráku je další problém. Pro dokonalé vyčištění břehů od rákosu je zapotřebí mnoho dnů silných mrazů. Bez pevného ledu je špatná dostupnost k sečení. Jinými slovy – tu práci v zimě udělat je potřeba – proto jsou silné mrazy příjemným pomocníkem. Za posledních 10 let tomu tak ale není. Prorůstá velmi rychle i na místa, kde by eventuálně vůbec být nemusel. Rybáři se k němu nedostanou. Z toho důvodu byl rákos posekán zase jenom z části. Posečený rákos bude, po ohlášení hasičům, postupně pálen.

Bylo by fajn, kdyby se na zvelebení okolí vody a lovných míst zapojilo více dobrovolníků. Čímž vybízím např. i kolemjdoucí občany, kteří můžou odpad vzít a odnést do nejbližšího koše.  Náš revír v k. ú. Podivína potřebuje neustálou údržbu a péči.  Výbor rybářského spolku je potěšen a cení si rybářů, kteří s maximální péčí a citlivostí obětují svůj čas na očistě našich krásných vod.

é