Prodej nových povolenek v roce 2021

Vážení rybáři,

Moravský rybářský svaz, z. s. informoval o tom, že v souladu s potvrzením Ministerstva zdravotnictví s platností do doby účinnosti opatření PES 5, mohou místní organizace prodávat povolenky na rok 2021, je však zapotřebí dodržet následující pravidla, vyplývající z Usnesení vlády ČR č. 1376 ze dne 23. prosince 2020.

MRS PS Podivín bude prodávat povolenky na rybářské chatě PS Podivín, Pod Branou 928/15, Podivín 691 45, a to následovně:

V sobotu 9. ledna 2021 v době od 12:30 – 16:00 hod.

V sobotu 16. ledna 2021 v době od 12:30 – 16:00 hod.

V sobotu 20. února 2021 v době od 12:30 – 16:00 hod.

Po telefonické domluvě během otevírací doby na prodejně Rybářských potřeb, U Stadionu 550/11, 690 02 Břeclav, tel.: +420 733 418 448 (www.moraviafishing.cz)

Cena povolenky zůstává stejná jako v loňském roce viz.odkaz:

Je nutné zajistit následující body a dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru, klíčové jsou:

  1. Ve výdejně MO smí být maximálně 1 člen na 15 m2 plochy; v případě výdejny menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let, doprovázející člena a na doprovod člena, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením.
  2. Je nutné zajistit minimální rozestup mezi členy 2 metry (nejde-li o osoby ze společné domácnosti).
  3. Je nutné řídit frontu čekajících členů, a to jak uvnitř, tak před výdejnou. Viditelně vyznačte prostor pro čekání, ideální je umístění značek pro minimální rozestupy mezi členy (minimální rozestupy 2 metry). 
  4. Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.
  5. U výdejny budou dezinfekční prostředky, aby byly členům k dispozici a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.
  6. V budově bude maximální pravidelné větrání venkovního vzduchu bez recirkulace vzduchu v objektu.