Úhyny ryb na Dyji

Jak jistě většina z vás zaznamenala, někteří i viděli a pokud neviděli, tak minimálně cítili. Silný zápach se linul na desítky metrů po celém toku Dyje, od Nových Mlýnů až po Břeclav. Na vině, dle „moudrých hlav“, které jste jistě zaznamenali v médiích, byla nešťastná souhra více faktorů – teplota vody, sinice, malý průtok, atd. Tyto faktory způsobily kyslíkový deficit a dušení ryb. S tímto tvrzením bych i souhlasil, ale s čím nemůžu kategoricky souhlasit je, že se s tím nedalo a nedá vlastně nic dělat… Je to jako by mi v překladu říkali, že si na to budeme muset zvyknout, a že vlastně nebudou nic podnikat. Podotýkám, že tento masivní úhyn ryb není na tomto revíru prvním. Rybáři a hasiči to uklidí, lidi časem zapomenou a všechno bude ve starých kolejích. Prostě žádná změna. Tento přístup orgánů, které mohou a ze zákona by měly konat, mě osobně rozpaluje do běla. Je tu jasně vidět jak se státnímu úředníkovi v tom nechce šťourat a jak je pomalý a liknavý v případě, že o něco jde. Vždyť vlastně nikdo nic neporušil. Malé vodní elektrárny na Nových Mlýnech i v Bulharech manipulovali správně dle schváleného manipulačního řádu, tak co vlastně chcete? Na vině úhynu je počasí a basta… Chci pouze podotknout, že pokud voda jde přes elektrárnu, tak se rozhodně neokysličí, spíše naopak, tak jako, když teče přes segmenty jezu, popřípadě spodem rozstřikem. Krásně to můžete pozorovat u jakéhokoli výtoku z MVE. Takže se logicky nabízí otázka, zda by k těmto úhynům došlo, pokud by v těchto extrémních podmínkách, které letos kupodivu zase nastaly, alespoň nějaká část vody tekla mimo MVE. Business je prostě business a peníze nesmrdí… Ty možná ne, ale uhynulé ryby na slunku v 35 °C v korytě Dyje rozhodně ano, a pořádně! Vysbírat je, je nutnost, už z toho důvodu, že rozkládající se ryby kazí vodu a hnilobné procesy opět spotřebovávají tolik potřebný kyslík ve vodě.

Tady bych chtěl moc poděkovat dobrovolníkům z našeho rybářského spolku a hasičům z Břeclavi, kteří nám poskytli techniku a lodivoda na úklid revíru od padlých ryb. Abych se ještě vrátil k opatřením, které je naprosto nutné udělat, abychom eliminovali tento neutěšený stav do budoucna. Během několika dní by měli být na několika místech na Dyji konečně nainstalovány oximetry, které by dálkově hlásily pokles rozpuštěného kyslíku ve vodě. (řeší se to už čtyři roky!) Následně by část nebo všechna voda šla mimo MVE. Další opatření, které je na delší trať, je změna manipulačního řádu MVE v měsících, které jsou rizikové. Nabízí se i změna v rámci technologie MVE, tak, aby měly minimálně přisávání vzduchu, popřípadě jiné zařízení, které by zabezpečilo dostatečné prokysličení vody na výtoku z MVE. Moc bych si přál, aby všichni, kterých se to týká (Moravský rybářský svaz, Povodí Moravy, Vodoprávní úřad, ministerstva a další) našli společnou řeč a urychleně začali jednat. My všichni k tomu můžeme přispět tím, že tyto instituce nenecháme být, aby nesklouzli do starých kolejí. Změna je prostě nutná a jen hlupák opakuje stále stejné chyby…

Možná jste si při procházce kolem našeho Šutráku všimli, že aerátor mezi ostrůvky, který je nainstalovaný od úhynu před několika lety, byl puštěný i během dne. Tento technický prostředek instalujeme s časovačem v jarních měsících a na podzim ho zase zazimováváme. Stojí to sice nemalé finance za elektrický proud, ale je rozhodně lepší preventivně vzduchovat, než řešit úhyn rybí obsádky. Věřím, že pokud se najde vhodný dotační titul, tak město Podivín společně s naším rybářským spolkem dotáhne odbahnění tohoto krásného koutku přírody do zdárného konce.

Petr Švec

Předseda a hospodář rybářského spolku v Podivíně