Aktuálně: Informace ve vztahu k vyhlášenému nouzovému stavu od 14.října 2020


Na základě Usnesení vlády ČR k mimořádným opatřením ve spojitosti s nákazou Covid – 19 Vám zasíláme přehled opatření, které se dotknou činností i Moravského rybářského svazu a jeho organizačních jednotek.

Sdružování osob – jednání výborů
Uvnitř budovy, místnosti nebo venku může být max. 6 osob, z tohoto hlediska nedoporučujeme dále zasedání výborů jednotlivých spolků a doporučujeme v případě nutnosti využít hlasování per rollam.


Roušky, desinfekce
Roušky uvnitř budovy povinné, desinfekce musí být v místnosti. Před zahájením jakéhokoliv jednání a před vstupem do místnosti je každý povinen desinfekci na ruce.


Rybářské kroužky
Na rybářské kroužky se vztahuje omezení volnočasových aktivit a do 3. listopadu 2020 jsou kroužky zrušeny bez náhrady.


Hospodářská činnost spolků
výlov rybníka, nebo jeho součásti uživatelem je činnost, která nelze odložit, a v souladu s usnesením MZdrav ČR č. 958 je možné výlovy v nezbytně nutných případech provádět, ale s podmínkou, bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády. Současně není možné na takové akci společná konzumace jídla.


Činnost sekretariátu MRS
Činnost sekretariátu MRS není přerušena Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme členy, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním, a to ve všech případech.


Činnost svazových orgánů, společná jednání a zasedání
MRS není orgánem státní správy ani samosprávy, na které se vztahuje výjimka. Zasedání Svazové Rady, jednotlivých komisí, ale také Svazového výboru je pozastavena

V Brně dne 13. října 2020
Předseda svazu MVDr. Michael Javora
Místopředseda svazu Zdeněk Vágner