Omezení!!! Od 6.8.2020 se nedoporučuje přikrmování a vnadění ryb na revíru štěrkopískoviště „Šutráky“ Dyje 4A v k.ú. Podivín!

Z důvodu velkého úhynu ryb a v zájmu udržitelnosti kvality vody pro rybí osádku, výbor MRS PS Podivín nedoporučuje od 6.8.2020 přikrmování a vnadění ryb na revíru štěrkopískoviště „Šutráky“ Dyje 4A v k.ú. Podivín!

Žádáme sportující rybáře, aby respektovali toto omezení a upozorňovali na něj i své kolegy.

Výbor MRS PS Podivín

V Podivíně dne 6. 8. 2020