Úhyn ryb 6. – 9. 8. 2020 na k. ú. Podivín !!!

Kyslíkový deficit vedl k velkému úhynu ryb v revíru Štěrkoviště Dyje 4A na k. ú. Podivín.

Podle rybářů uhynulo v Šutrákách asi jedna tuna především velkých ryb. Škody jsou na kapr, amur, candát, štika, cejn, sumec.

Kyslíkový deficit vznikl s příchodem chladnější fronty, který souvisel se změnou tlaku a spolu s nedostatkem slunečního svitu vedl k omezení tvorby fotosyntézy. Roli ovšem hrál i další faktor, a to zápach sirovodíku ve vodě. Sirovodík (sulfan) je jednou ze základních forem výskytu síry v přírodě a je prudce jedovatý. Vyskytuje se jako bezbarvý plyn, který často vzniká rozkladem organického materiálu při nedostatku kyslíku. Vzhledem k vysokému nánosu rybničního sedimentu na dně štěrkoviště, vzniklo velké množství tohoto jedovatého plynu. Nepříjemný zápach po zkažených vejcích byl cítit především v ranních hodinách.

Na prokysličení vody se použil plovoucí vzduchovač. Také pomohl zásah hasičů z Rakvic, kteří jezdili po vodní hladině s člunem a snažili se vodu prokysličit. Bohužel nízký tlak, nedostatek kyslíku a výskyt sirovodíku přinesl obrovské škody na rybí obsádce.

  1. den

2. den

Rackové prokázali službu, jejich potravou se stali tisíce malých rybek.
…stále přetrvával silný zápach sirovodíku, ryby se dusili.
….utrpení ryb bylo obrovské
Parta mladých rybářů nastoupila ráno na čištění břehů od uhynulých ryb….
…přežraní rackové
Největší úhyny byli v lokalitě U ucha (u čerpadla)
sumec 170cm, 30 kg
Přes hodinu jezdili hasiči s čluněm po hladině a částěčně ji okysličili….

3. den

3. den ustoupil zápach sirovodíku, voda se vracela do normálu….
….rackové vyjedli malé ryby, zůstala jen velká ryba.

4. den

5. den

Z důvodu velkého úhynu ryb a v zájmu udržitelnosti kvality vody pro rybí osádku, výbor MRS PS Podivín nedoporučuje od 6. 8. 2020 přikrmování a vnadění ryb na revíru štěrkopískoviště „Šutráky“ Dyje 4A v k.ú. Podivín!

Žádáme sportující rybáře, aby respektovali toto omezení a upozorňovali na něj i své kolegy.

Výbor MRS PS Podivín