V souladu s platnými předpisy oznamujeme termíny zkoušek pro získání kvalifikace na vydání 1. rybářského lístku v roce 2024, v rámci našeho pobočného spolku. Místo konání zkoušek je rybářská bouda na Štěrkovišti v Podivíně, revír Dyje 4A (48°50’09.40″N, 16°50’17.60″E ) za předpokladu, že se na ně někdo nahlásí. Pokud by se zkoušky z jakéhokoli důvodu nekonaly, tak to neprodleně oznámíme.

NE 25. 2. 2024 od 10:00 hod.

NE 24. 3. 2024 od 10:00 hod. 

NE 12. 5. 2024 od 14:00 hod.

NE  9. 6. 2024 od 14:00 hod. 

NE  8. 9. 2024 od 14:00 hod.

NE 27. 10. 2024 od 14:00 hod. 

Zájemci o členství se musí závazně nahlásit u předsedy MRS PS Podivín.

mobil: 777 784 063

e-mail: p.svec@seznam.cz