I. Zarybňování 2020 /kapr, amur, candát/

Šutráky – kapr, amur, candát

Kačenárna – kapr, amur, candát

Stará Dyje – kapr