Lékařovo slovo rybářům

Lékařovo slovo rybářům

V nastávajícím jarním období, kdy podnikány jsou časté výpravy rybářů k vodám, přicházejí na druhé straně i strasti a bolesti, na něž nutno upozornit.  Podobně jako jiné sportovní vášně, např. střelba, turistika, horolezectví, fotbal atd., jest sportem potud, pokud jest rozumně pěstována a není na újmu zdraví.

To však u každého sportovce není. V tomto ohledu má také rybářský sport časté chyby. Vidíme rybáře, že za každého počasí vydrží vysedávat nepohnutě celé hodiny u vody, slepě zacházejí do vody až po pás a pak nechávají šat usýchat na mokrém těle, nemajíce zdánlivě vůbec pocitu chladu. A k dosažení všeho někteří „zahřívají se“ silnými alkoholickými nápoji, přinášejícími zdánlivě pocit tepla, ve skutečnosti však škodlivý stav ještě zhoršují. Také žaludek bývá při tom jen nouzově nasycován, neboť spousta rybářských rekvisit pro celodenní výpravu obyčejně nedovolí nésti s sebou příslušnou zásobu jídla.

Následky pak bývají různé revmatické choroby. Malému loupání ve svalech neb chvilkové bolesti v kloubech nebývá věnována pozornost a teprve až po častém opakování příznaků se objeví následky a nemocný začíná uvažovati o tom, že by měl něco s chorobou podniknout. Nechci tvrdit, že rybářský sport přináší revmatismus. Víme, že příčin revmatismu jest celá řada a že velká většina revmatiků vůbec nepěstuje rybářský sport. Rybáři, trpící revmatismem, musí však při rybaření být velmi opatrnými. Mají se teple oblékat, udržovat končetiny v suchém oděvu, z jara a na podzim do vody vůbec nevstupovat, zda deštivého počasí vůbec nelovit. Přijdou-li již ruce ve styk s vodou, mají se hned dobře osušit. Je-li chladno, tu nejlépe jest osvěžiti se horkým čajem s malou dávkou koňaku (nikoliv koňak s čajem).

Rybáři sportovci jsou však často postižení touto nemocí, kterou všelijak léčí. Víme ze zkušenosti, že revmatismus jest chorobou vleklou, záludnou, pomalu se vyvíjející. Medikamenty při revmatismu pokládá dnešní lékařská věda pouze za pomocné prostředky, avšak suverénním zůstává stále pouze léčení fyzikální, to jest lázeňské. Ve světoznámých lázních trenčansko-teplických, naskýtá se rybáři-revmatiku jedinečná příležitost spojiti příjemné s užitečným. Všem rybářům známý Váh jest v okolí a pstruhové potoky k disposici v rozsahu 40 km.  Navštíví-li tyto lázně, spojí nejen příjemné s užitečným, ale také krásné s ušlechtilým.

Článek:  „Rybářské listy“ ročník 1936, Dr. J. Bouška, odborný lékař