7. 1. 2024 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE „VOLBA ČLENŮ“

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Podivín, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18235, sídlo: Pod Branou 928/15, 691 45 Podivín, IČ: 00546968 (dále jen „pobočný spolek“), svolává na den 07. 01. 2024 v 9:00 hodin do Městské haly v Podivíně výroční schůzi pobočného spolku.

Program zasedání výroční členské schůze:

 1. Prezentace a zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba zapisovatele návrhové, mandátové a volební komise
 4. Přednesení zpráv
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2023
 6. Schválení plánu hospodaření na rok 2024
 7. Volba členů výboru pobočného spolku
 8. Volba členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku
 9. Zprávy komisí
 10. Informace – prezentace o revitalizaci revíru Dyje 4A Štěrkoviště Podivín
 11. Diskuze (různé)
 12. Závěr       

Návrh kandidátů do výboru:

Výbor pobočného spolku navrhuje jako kandidáty na členy výboru:

 1. Petr Švec
 2. Vlastimil Holub
 3. Milan Krůtil
 4. Drahomír Peka
 5. Karel Wolfschutz
 6. Jiří Wolfschutz
 7. Martin Trefný
 8. Vladimír Brůček
 9. Helena Macánová
 10. Lukáš Čech
 11. Karol Hladký

tito se svou případnou volbou vyslovili souhlas.

Další návrhy kandidátů mohou být vzneseny v termínu do 31. 12. 2023.

Výbor pobočného spolku navrhuje jako kandidáty na členy KRK:

 1. Petr Ondrák
 2. Josef Kruták
 3. Jan Gála
 4. Lubomír Sicha

tito se svou případnou volbou vyslovili souhlas.

Další návrhy kandidátů mohou být vzneseny v termínu do 31. 12. 2023.

V Podivíně dne: 6. 12. 2024

Za PS Podivín: Petr Švec, předseda