Výroční členská schůze 8. 1. 2023

Rybáři bděte!

Výroční členská schůze rybářů pobočného spolku Podivín se koná v neděli 8. 1. 2023 v 9:00 hod.

Místo konání: U Sportu, Městská hala Podivín – malý sál.

Program:

  1. Zahájení a přivítání hostů
  2. Kontrola plnění usnesení
  3. Zprávy: zpráva o činnosti za rok 2021 předseda, hospodář, KRK, RS, vedoucí mládeže, výsledek hospodaření, finanční plán, zpráva o čistotě vod
  4. PŘESTÁVKA
  5. Informace o brigádách
  6. Diskuse
  7. Návrhy, schválení a usnesení
  8. Závěr       

Srdečně zve výbor MRS PS Podivín