Podoustev říční – zarybňování

Celkem 5.000ks, o délce 10cm, bylo dnes zarybněno na Dyji u soutoku touto kaprovitou rybou…

Ryby dorůstají 1–3 kg, až 50 cm. Lovná míra 25cm.

Podoustev říční

Vimba vimba (Linnaeus, 1758)

Podoustev říční je typickým druhem řek parmového nebo cejnového pásma. Kdysi u nás bývala v některých tocích velmi běžná, dnes je vzácnější a místy i vymizela.

Rozšíření tohoto druhu je poměrně velké. Sahá od Německa daleko na východ až do oblastí kolem  Kaspického moře. Běžná je podoustev v Polsku, vyskytuje se i v jižní části Švédska a ve Finsku. Velmi početná je (nebo přinejmenším bývala) v ukrajinských řekách a vyskytuje se i v Dunaji a většině jeho přítoků. V samotném Dunaji vystupuje až do Bavorska.

Naprosto jedinečným poznávacím znakem je rypec vybíhající vpředu v charakteristický „nos“.


U nás nebyla podoustev nikdy příliš významnou rybou anebo jen regionálně v blízkosti některých řek. Rybáři ji kdysi lovívali s oblibou, protože má z našich původních říčních druhů kaprovitých ryb možná nejchutnější maso. Ve velkých řekách na východ od našeho území bývala lovena i průmyslově a poměrně ceněna.

Dnes je u nás druhem majícím význam jen pro sportovní rybolov a její početnost v řekách je udržována i vysazováním uměle odchovaných ročků.

Podoustev je oblíbenou rybou plavačkářů. Na rozdíl od cejnů je to ryba, která na udici velice slušně bojuje a využívá při tom i sílu proudu. Dalším plusem je skutečnost, že je aktivní po velkou část roku a je možno ji za teplého počasí lovit i v zimě.

Fotodokumentace ze zarybňování:

Kormorán si pochutnal možná už dnes…