Zkoušky nových členů – termíny 2019:

Zkoušky nových členů MRS, na získání prvního Rybářského lístku, budou probíhat v Šutrákách v boudě.

Zájemci o členství se musí závazně nahlásit u předsedy MRS PS Podivín, p. Švece na tel. čísle 777 784 063!!!

Termíny zkoušek:

NE 24. 02. ve 14:00

NE 28. 04. ve 14:00

NE 30. 06. ve 14:00

NE 25. 08. ve 14:00