Ukončení sezony „Poslední táborák 2018“ s dětským rybářským kroužkem

Na podzimní sobotu 3.11.2018 naplánoval Jara Létal „zavírání vody“ s dětským rybářským kroužkem. Den byl vlahý a voněl podzimem. U boudy se sešla  skupinka nadšených dětí včetně dospělých rybářů, kteří se přišli rozloučit s letošní sezónou juniorských rybářů.

A když se neloví ryby, loví se aspoň odpadky. Děti  se zodpovědným přístupem obešli po pěšině Štěrkoviště a vysbírali všechen odpad podél vody. S dobrým pocitem úklidu revíru jsme pak mohli zapálit oheň, opéct si vytoužené špekáčky a příjemně pobesedovat a ohlédnout se za letošní sezónou.

Tímto patří velký dík Jarovi Létalovi za  jeho ochotu věnovat čas juniorských rybářům, a za jeho obětavost s vedením a organizováním akcí pro dětský rybářský kroužek v Podivíně.