Video o předání dekretu Lichtenštejnům

V neděli 1. října 2017 slavnostně předali v Břeclavi vedoucí rybářského spolku zástupcům rodu Lichtenštejnů dekret o čestném členství v rybářském spolku v Podivíně. 

Video z předání si můžete prohlédnout zde: