Dětský rybářský kroužek 6. 6. 2021 ve 14:00 hod.:)))

Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Podivín zahajuje v neděli 6. 6. 2021 ve 14:00 hod. dětský rybářský kroužek. Místo konání je, jako vždy, v Šutrákách u boudy. Pokud budou mít rodiče zájem mohou, své děti přivést a přihlásit do rybářského kroužku. Podmínkou je dosažený věk 7 let.