„PODIVÍNSKÁ OSMADVACÍTKA“ propozice závodů a pokyny pro závodníky

Revír: Štěrkoviště Dyje 4A MRS PS Podivín                Startovné 300,- Kč

Děti na jeden prut s doprovodem dospělého              150,- Kč

Členové PS Podivín                                                                            Zdarma

-pořadatelem rybářských závodů je Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek  Podivín

-první místo a vítěz závodů bude ten, kdo uloví nejdelší rybu z druhu kapr, amur, štika, sumec, candát

-místo k lovu si vybírá každý sám, nelosuje se, vstupenku si zakoupíte 4.7.2020 od 18:00 u boudy

-vstupenka je slosovatelná a losuje se po vyhodnocení závodu(musí být lovící přítomen), cena je poukaz na  naložené sele a vstupenka na prázdninový maratón

-začátek závodu 5.7.2020 v 6:00 hod.

-konec závodu je 6.7.2020 v 10:00 hod.

-loví se dle rybářského řádu a ostatních ujednáních dle Bližších podmínek MRS!!!Po dobu závodu bude závodníky kontrolovat posílená rybářská stráž a pořadatelé

-v případě konfliktů, které by nebyli schopni zvládnout vlastními silami, bude postupováno standardním způsobem – o součinnost budou požádáni službu konající příslušníci Policie ČR

-lov mimo denní dobu lovu budou moci provozovat pouze registrovaní účastníci závodu. Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, k uloveným rybám a ostatním účastníkům závodu. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty

-po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky ze svého závodního sektoru a tyto odvézt!

-vše co není povoleno, je zakázáno

-lovící je povinen mít platnou povolenku k lovu a ostatní náležitosti (mít vždy řádně zapsán datum, revír atd.)

-hodnotí se pouze ryba zaseknutá v hlavové části

-ryby, které nemají šanci na umístění, si do úlovkového lístku zapisuje závodník sám (z důvodu statistiky), není potřeba kontroly rozhodčího. V žádném případě je dávat do vezírku!!! Tam patří pouze ryba, kterou si chcete ponechat!!!

-vyhodnocení závodu proběhne 6.7.2020 v 10:30  u boudy

-lovit může i mládež do 15 let, pokud bude mít dozor osoby starší 18 let

-osoba provádějící lov ryb je povinna za snížené viditelnosti osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem!!!

-parkování vozidel je povoleno pouze na určených místech

-závodník může v rámci závodu získat pouze jednu cenu a umístění

-zakládání otevřených ohňů se zakazuje, kromě nadzemních zařízení (gril, vařič)

-pořadatelé si v případě nutnosti vyhrazují právo změny pravidel

-lovící si v průběhu závodu může ponechat 1 ušlechtilou rybu bez možnosti její výměny

-rozhodčí budou kdykoliv k dispozici na níže uvedených telefonech, je potřeba jim volat, popř. budou lovící obcházet i v průběhu závodu a zajistí přeměření a převážení ulovené ryby.

1.p. Trefný – 724083184, 2.p. Nejezchleba – 603930075, 3.p. Ondrák – 728502113,

4.p. Vaněk – 776842278, 5.p. Holub – 776044642, 6.p. Wolfschütz– 737307848

Hodnocení

1.místo – 1. nejdelší ušlechtilá ryba (kapr, amur, sumec, štika, candát)

2.místo – 2. nejdelší ušlechtilá ryba (kapr, amur, sumec, štika, candát)

3.místo – 3. nejdelší ušlechtilá ryba (kapr, amur, sumec, štika, candát)

4.místo – 4. nejdelší ušlechtilá ryba (kapr, amur, sumec, štika, candát)

5.místo – 3. nejdelší ušlechtilá ryba (kapr, amur, sumec, štika, candát)

MRS PS  Podivín Vás srdečně zve na prázdninový rybářský maratón:

10.-12.7.2020, 24.-26.7.2020, 7.-9.8.2020, 21.-23.8.2020 – vstupné na jeden víkend je 300,-, na všechny čtyři kola je to 500,-, děti do 15 let polovinu.