Květnové RZ pro dospělé, se z důvodu malé účasti předchozích let, konat nebudou.